2015 m. lapkričio 30 d., pirmadienis

Polina Žerebcova. Polinos dienoraštis

Sunku rašyti įvadą tokiai knygai. kai pradėjau versti puslapius, pasirodė, kad vėl skaitau Anos Frank užrašus: paaugliškus, kartais naivius, kartais netikėtai brandžius ir labai, tikrai labai sukrečiančius. Tikriausiai dėl to, kad rašo vaikas apie tai, kas tikrai skirta ne vaikams. Apie vaiko bandymą išgyventi priešiškame pasaulyje. Iš tikro priešiškame, kur gatvėje šaudo, o namie - griūna grindys ir  šeima - motina ir dukra gyvena nuolatinėje baimėje - kaimynai gali apiplėšti, į namą gali pataikyti raketa ar sviedinys ir dar dešimtys tikrų pavojų...
Autorė gimė 1985 m. kovo 20 d. daugiatautėje šeimoje Grozno mieste. Mergaitei buvo tik 9 metai, kai prasidėjo karas.... pačiomis pirmomis, gulėdamas ligoninėje žuvo senelis, vienintelis šeimos vyras, tad šalyje, kur dauguma gyventojų musulmonai, moterims itin sunku.
Tačiau žmogus, kuris pasirinko būti tvirtu net ir taikos metu, nėra lengva išgyventi šiuolaikinėje Rusijoje. Teko emigruoti. Nuo 2013 metų Polina Žerebcova gyvena Suomijoje, turi joje politinį prieglobstį dėl persekiojimo Rusijoje.Ji tartum įmesta pas mus iš kitos visatos.
Slūgstančios sprogimo bangos iš visiško chaoso židinio įstumta į naująjį tūkstantmetį.
Čečėnija. 2000-ieji.
Ten - mergaitė, atsidūrusi pasaulyje, gyvus žmonių kūnus verčiančiame lengvais pelenų kokonais, mokėsi įkvėpti metalinį mirties kvapą, o iškvėpdama paversdavo jį žodžiais. Ką? Gyvenimą? Ne - akyse dūlėjančią jo odą.
Primo Levi yra pasakęs, kad liudyti naikinamojo lagerio patirtį tegali tas, kuris iki galo jį ištvėrė, būtent todėl taip maža tekstų, aiškiai perteikiančių tai, kas ten vyksta.
Tas pats pasakytina ir apie gyvenimą karštajame taške. Šitai sunku, kone neįmanoma, nusakyti tam, kuris neturi įgūdžių judėti deformuotoje erdvėje deformuotu laiku. Ir šitai - ne vien apie maisto ir vandens paieškas per apšaudymą, apie keistus sapnus, regimus įledėjusiame, be langų likusiame nebešildomame bute, ir ne apie kūno, o apie sąmonės, paskubom užrašančios tai, kas vyksta, pastangų išlikti patirtį.
Vyksta nebylus mokyklinio sąsiuvinuko lapelio ir žvilgsnio dialogas: „Tu esi, kol aš esu. Vadinasi, tai, kas įrašyta tavyje, karo kirviu neiškapojama. Aš gyva, jei šitos įrašytos raidės - gyvos."
Polinos Žerebcovos dienoraštis ir yra toks šimtus puslapių besitęsiantis „apsaugos raštas", nelyginant magiškasis ratas ar užkeikimas, kuriuo saugomasi nuo nakties nelabųjų įsiveržimo. Ir kai skaitai, atrodytų, naivų autorės šaukinį „karalaitė Budur" imi suvokti, kokia veiksminga šita strategija: jos rezultatas - ne vien išgyvenimas, bet ir piktosios karo pasakos pergalėjimas.
 Tekstas aiškiai mums pasakoja, kaip veikė įprasto žmonių gyvenimo naikinimo mašina. Polina aprašo medžioklės, surengtos prieš taikius didelio pietinio miesto gyventojus, kurie stengiasi išsaugoti savo „kasdienybės struktūras", būdus. Beprasidedant Pirmajam Čečėnijos karui nuo ankstesnio karo buvo praėjęs lygiai pusšimtis metų, ir žmonės, apgyvendinę Miestą, buvo jau kone jį pamiršę. Tuo nuostabesnė prisitaikymo prie naujo patyrimo sparta. Kai 1995 m. sausį pakliuvau į Grozną, labiausiai mane stebino nedideli daiktų ir maisto produktų turgūs, veikiantys karo veiksmų zonoje. Vienas jų buvo išsidėstęs ties didžiule duobe, atsivėrusia sprogus iš lėktuvo išmestai pusantros tonos bombai. Ir tik judesių vangumas ir ramybė veiduose, ūmai virstanti kone nevaldoma konvulsyvia mimika, liudijo, kokį įtampos laipsnį yra patyrę šie žmonės.
Polinos gyvenamoji aplinka - jos šeima, kurioje visi domisi menu, poezija, istorija, žurnalistika ir tapyba. Studijuoja Rytus.
Viena jos močiutė - aktorė. Kita mokėsi pas Viačeslavą Pliatą. Paskui ji tapo dailininke, rankomis išpiešdavo audeklus ir skaras.
Šeimos šūkis:
„GARBĖ IR TIESA - UŽ GYVYBĘ BRANGESNĖS!"
Polinos senelis, žinomas Grozno dokumentininkas, Didžiojo Tėvynės karo veteranas, mirė per vienos iš Grozno ligoninių ataką, kurią vykdė federalinės armijos aviacija. Mergaitė liko su motina. Netrukus namas, kuriame ji praleido vaikystės metus, buvo iš dalies sugriautas. O per Antrąjį Čečėnijos karą namas sugriautas visiškai, ir Polina su motina gyveno savo bute be komunikacijų, o buto grindys buvo vietomis nusmegusios į rūsį.
Namas buvo neremontuotinas.
O paskui prasidėjo klajonės...
Mergaitė brendo, taip pat brendo jos dienoraštis, tad kai jaunasis valstybės saugumo karininkas tapo jos šalies prezidentu ir nusprendė pradėti savąjį karą, ji jau buvo paauglė, tačiau iki tol įgytas patyrimas nei jai, nei supantiems ją žmonėms, o ir apskritai beveik niekam nepasufleravo, kad štai viskas įsisuks antruoju ratu ir kad reikia bėgti iš pasmerktojo miesto. Ir net jeigu ji būtų žinojusi, kas laukia, bėgti nebuvo kur.
Visi Grozno gyventojai, nesvarbu, kokios tautybės, buvo paaukoti. Agresija, prasidėjusi ataka iš oro, diena po dienos stiprėjanti, greitu metu peraugo į kiliminius bombardavimus ir apšaudymus artilerija. Ištisi kvartalai paversti griuvėsiais.
Dienoraštis fiksuoja, kaip iš lėto, tarsi didžiuliai spąstai, griuvo namai ir savo tuštumose tarsi kapų rūsiuose įkalino dar gyvus žmones, kaip prasidėjo pirmieji valymai ir vieno jų auka ji vos netapo.
Jos dienoraštis daug kuo skiriasi nuo bendraamžės iš Amsterdamo dienoraščio. O bendra joms, atrodytų, tik viena - didžiausias nuoširdumas. Ir dar - ir Anai Frank, ir Polinai Žerebcovai būdinga ypač didelė atida detalėms. Ne vien, mano akimis žiūrint, ankštas slėptuvės pasaulėlis, jaukesnis ir saugesnis nei pusiau sugriautas Grozno butas, kurio sienos bematant gali griūti ant jame gyvenančių žmonių.
Tik mirties artumas jungia šiuos du visiškai nepanašius pasaulius.
Tačiau logika, atvedusi į žūtį žydę mergaitę ir šimtus tūkstančių jos bendraamžių ir suprasta mūsų šiandien, buksavo Čečėnijos atveju: du karai, vykdomi dviejų demokratinės Rusijos vyriausybių baigiantis antrajam tūkstantmečiui ir prasidėjus trečiajam, nusinešė 20 tūkstančių jos pačios vaikų gyvybių.
Berniukai ir mergaitės guli ten - po Kadyrovo naujosiomis statybomis, dykrose, apžėlusiose dagynais, iki šiol minkštoje priemiesčių sodų dirvoje. O skruzdėlės ir kirstukai giminystės nepažįsta.
Prieš kelerius metus stovėjau greta didžiulės pelynais beužželiančios duobės, atsivėrusios numetus aviacinę bombą tiesiai į Grozno centrą ir sprogusios ties aštuoniolikametės mergaitės groznietės Inos Grebcovos, kurią man pavyko išgelbėti per Pirmąjį karą, priedanga.
Ji žuvo per Antrąjį.
Kai karštoji karo fazė baigėsi, Rusijos Federacijos Vyriausybė nepadarė nieko, kad nors kiek apsaugotų savo tautiečius, atsidūrusius nelaimės zonoje. Ypač tai pasakytina apie rusų tautybės žmones, kurie, karui baigiantis, tapo ypač pažeidžiama Grozno gyventojų dalimi. Apie tai ir veikiausiai patys tragiškiausi, dažnai laužantys susiklosčiusius stereotipus, Polinos dienoraščio puslapiai. Tačiau ir čia jos neapleidžia teisingumo jausmas.
Nepasiduodama aplinkybėms, ji raudonu diplomu baigė Čečėnijos žurnalistų mokyklą ir tapo profesionalia žiniasklaidos priemonių bendradarbe, įstojo į aukštąją mokyklą. Poliną publikuoja įvairūs Čečėnijos Respublikos, Dagestano, Stavropolio leidiniai. Jos eiles skaito Grozno radijuje. Vien Čečėnijoje paskelbta apie 300 poetinių Polinos kūrinių. Jai persikėlus į Stavropolį, eiles publikuoti nustota.
Laikraštyje „Grozno darbininkas" 2004 m. spalio 15 dienos numeryje yra publikacija apie raketinį apšaudymą, įvykdytą prieš taikią Grozno turgavietę 1999 m. spalio 21 dieną.
Šis įvykis - vienas pačių kruviniausių Rusijos kariškių nusikaltimų, nulėmusių šimtų nekaltų žmonių žūtį, - įvyko keturiolikametės mergaitės ir jos mamos, kurios tuo metu buvo atsidūrusios jo epicentre, akyse. Polina buvo sunkai sužeista, to sužeidimo pasekmes ji jaučia ir šiandien.
Per laikotarpį, kai „Kontrteroristinė operacija Šiaurės Kaukaze" (šitaip oficialiai vadinamas Antrasis Čečėnijos karas) baigėsi, Polinos mama gavo menkutę kompensaciją už prarastą būstą. „Visi tie pinigai suėjo gydymui, mano ir mamos, - rašo Polina, - o aš, kad netapčiau bename, buvau priversta iš banko „Ruskij standart" imti paskolą su plėšikiškais procentais. Iš tų pinigų pirkome kambarį komunaliniame bute su daliniais patogumais kaime Rusijos pietuose. O juk anksčiau mūsų šeima gyveno tvarkingame mieste, turėjusiame beveik milijoną gyventojų! Dėl suluošinimo ir patirtų sužalojimų nei aš, nei mama kompensacijų niekada nesame gavusios."
Atsitiktinai pamačiusi vieną knygų, išleistų Solženicyno fondo, 2005 metais Polina rašo rašytojui laišką, jame pasakoja savo biografiją ir prašo padėti dėl darbo. Po kelių mėnesių gaunamas atsakymas - Solženicyno fondo darbuotojai padeda Polinai persikelti į Maskvą.
Polina, kaip karinio konflikto auka, dažnai serga, tačiau plunksnos neapleidžia. Ir, suprantama, ji rašo apie tai, ką patyrė.
„Šią knygą skiriu Rusijos Vyriausybei, - sako Polina. - Reikia laiku užkirsti kelią konfliktams, panašiems į Čečėnijos karus, ir neprivesti šalies iki pilietinio karo būklės."
Stanislavas Božko Maskva
Iš karo lauko dienoraščio:
„Visi mes, karo kliudytieji,
tapome juodosios dėmės dalimi.
Panašiai kaip skylė, kulkos pramušta
kaukolėj, virsta kaukolės dalimi.
Negana to – virtome jos trečiąja akimi,
plačiai atmerkta į nebūtį..."
STANISLAVAS BOŽKO
„Metų laikas - Karas"Polina su motina 1994 metais. Kitamet prasdės karas

1999 m. rugsėjo 24 d.
10.05
Šiandien mus truputį bombardavo. Ir kaimynai jau nebėjo į darbą, nes bijo. O aš su mama eisiu į turgavietę - prekiauti. Aš jai padedu. Mano mokykloj - kalbos apie jos uždarymą. Visi šneka: „Karas."
14.05
Girdisi lėktuvų ūžesys. Jie mėto bombas, bet kol kas - toli. Grozno centre, kur yra turgavietė, aš jaučiu tik žemės virpesį. Ir viskas. Niekur neišeinu.
O kur man eiti?
Aš čia.
Polina
1999 m. rugsėjo 25 d.
Šiandien grūmiausi eilėje prie duonos. Azerbaidžaniečiai, kurie į mūsų miestą atveždavo savo prekių, išvažiavo. Nėra kuo prekiaut!
Dar sumaniau užsirašyti papločių su sūriu receptą.
Jie tokie skanūs!
Aš iškepsiu jų, kai ateis taika.
1999 m. rugsėjo 26 d.
Į turgavietę nėjom: užsikimšo namo kanalizacija. Kažkas iš kaimynų užkimšo ir neprisipažįsta. Mes išsikvietėm šaltkalvį-santechniką. Santechnikas rusas buvo girtas ir jam pasidarė bloga. Teko lėkti kviesti medicinos sesutę ir suleisti jam vaistų. Jis vos nenumirė nuo širdies priepuolio.
Ir prigrūsta kanalizacija pratęsė savo egzistavimą.
1999 m. rugsėjo 27 d.
Mūsų Senajam pramoniniam rajone bombardavo „Berželio" stotelę, visai šalia mūsų. Bombardavo iš ryto.
Skaitysiu Šekspyrą. Mūsų bibliotekoj dvylika jo knygų.
Knygos senos, išleistos XX amžiaus pradžioj. Jas pirko mano senelis žurnalistas, kino operatorius. Jis žuvo 1994 metais, Pirmojo karo pradžioje, per ligoninės apšaudymą Gegužės Pirmosios gatvėj.
Naktį sapnavosi kraupūs sapnai.
1999 m.   rugsėjo 29 d.
Bombarduoja.
Mano mylimiausia teta Mariam išvažiavo į Ingušiją.
1999 m. rugsėjo 30 d.
Bombardavo tiltus.
Dar per radiją pranešė, kad apytikriai spalio 10-ąją įvažiuos federalinės kariuomenės tankai.
Pagalvojau ir nusprendžiau, kad, jei jau karas, reikia susirasti ir nusipirkti tamsių baltinių, kad nereikėtų taip dažnai skalbti.
Peštynėse paėmiau duonos. Žmonės tarsi išsikraustę iš proto.
1999 m. spalio 1 d.
Vakar ir užvakar bombardavo. Šnekama, kad pataikė į 7-ąją ligoninę. Vietinis radijas pranešė: 420 žmonių užmušta, apie 1 000 sužeistų.
Mieste sklando gandai. Dažnai tie „duomenys" prieštaringi. Kad bus naujas karo sūkis, mus rugpjūtį įspėjo profesorius V. Nunajevas - pažįstamas gydytojas kardiologas. Tačiau mes juo nepatikėjom. Prisipirkom naujų prekių.
Rugpjūčio 6-ąją sužinojom: iš Grozno išvažiavo žuvusio prezidento Dž. Dudajevo našlė. Kiek informacijos! Tikėti galima tik tuo, ką matei savo akimis. Ir jokiu būdu negalima kliautis ausimis!
Rugsėjo 30-ąją mums vėl patvino kanalizacija. Kvietėm santechnikus, bet nė vienas neatėjo. Vargom pačios. O „brangieji" kaimynai toliau viską nuleidžia žemyn. Per juos mes nešiojam kibirais.
Turgavietėj žmonės keitėsi adresais, kas su kuo susibičiuliavo. Tam atvejui, jei smarkiai bombarduotų arba jei subombarduotų visai, kad būtų kur eiti, kur gyventi. Mums adresą davė Nazaras. Jis su žmona prekiauja maisto produktais: Mikrorajonas, Kosioro gatvė 8, 66 butas, 29 autobusas.

Groznas 2000 metais
Adresą davė ir rusė moteris, jos vardas - Liolia. Ji pasakė: „O jeigu būsit miesto centre ir prasidės antskrydis? Bėkit Pergalės prospektu į penktą „A" namą (tai šalia turgaus), mūsų kieme yra didelis rūsys."
Iškart žūti turbūt ne taip baisu, baisu gulėti sužeistiems užvartose ir mirti kankinantis.
Aš atsimenu, taip 1994 metais Grozno centre mirė senukai rusai. Nebuvo technikos betono luitams iškilnoti.
Jų namą subombardavo lėktuvas, o jie buvo viršutiniuose aukštuose ir atsidūrė griuvėsių viduje.
Įvairių tautybių žmonės tada ėjo prie to luitų kalno ir verkė girdėdami jų dejones.
Taip praėjo keletas dienų. O paskui viskas nurimo.
Tai labai baisi mirtis.
Dar aš galvojau apie įvairias religijas. Visos jos savaip geros, tik žmonės blogai vykdo Dievo įstatymus.
Mirė Fatimos - mūsų namo kaimynės iš gretimos laiptinės - sūnus, dar visai mažas berniukas.
1999 m. spalio 5 d.
Kol kas gyvos!
Dujų seniai nėra. Bombarduoja.
Mūsų keturaukštis namas pasėdo nuo kratymo. Kambario sienos atitrūko nuo lubų. Šiandien lėktuvai suko ratus virš turgaus. Dauguma žmonių išbėgo. Tarp jų - tvirtas šviesus vaikinas Vandamas, kuris mokosi Teisės fakultete. Jis periodiškai man ir mamai leidžia prekiauti savo medinėj būdelėj. Patogu, kai lyja. Bet man jis nepatinka. Namie mes virėm bulves elektriniam virduly. Elektra būna, bet jau ne visada. Dujas atjungė. Jei apšaudys, kad aukų būtų mažiau. Namai dega, žmonės žūva.
1999 m. spalio 11 d.
Kariauja. Toli girdisi dundesiai, panašūs į griaustinį,.
Mes nusprendėm dar ir laikraščius pardavinėti. Nėra kas daryt. Teta Tania ir jos duktė Julka pyksta.
Jos prekiauja spaudos produkcija. Dabar mes - konkurentės. Mes pasirinkimo neturim. Prekės neina. Pinigų maistui neužtenka. Užvakar nuėjau ir ekspromtu susipažinau su Sulimo žmona. To žmogaus, kuris atveža laikraščius ir parduoda didmenom. Primelavau, kad draugauju su Julka. Kažkada Julkos mama dirbo su mano mama. Tik nedraugaujam. Pažįstamos.
Moteris prisistatė - Sonia. Iškart davė realizuoti žurnalų. Vakar turgavietės kaimynė Kusum priėjo prie mūsų stalo su savo sūnaus draugu. Nepažįstamas vaikinas man padovanojo gražią mažą knygutę. Kusum bando mane supažindinti su savo sūnumi. Jos sūnus labai aukštas, todėl kūprinasi. Jis kuklus, drovus. Vardo Daudas. Jis lanko parengiamuosius kursus. Ruošiasi į Naftos institutą. Nepaleidžia chemijos vadovėlių iš rankų. Daudui - 21 metai, o man 14. Mama sako, kad tekėti man dar anksti. Ji tvirtina: „Reikia mokytis!" O Kusum gundo:
- Tu vienintelė mergina, į kurią mano sūnus atkreipė dėmesį. Jeigu tapsi jo sužadėtine oficialiai, mes palauksim, kol baigsi devynias klases, - čečėnų vertinimu, tai geras siūlymas.
 Aš matau - vaikinas geras! Bet man labiau patinka jo draugas - tas, kuris padovanojo knygutę.
Daudo mama man nupirko gražius vasarinius marškinėlius ir iškilmingai įteikė.
-         Kaip pirmai merginai, kuri patiko sūnui! - taip dovaną paaiškino Kusum.
Mūsų kaimyno linksmuolio patrakėlio Buratino jau kelios dienos nematyt.
Tegu jam viskas būna gerai!
Patoška
Aišktė "Minutka"
1999 m. spalio 12 d.
Į mokyklą aš nevaikštau. Nėra pamokų. Padedu mamai.
Kažkas užvakar per liūtį apipylė žibalu ir padegė medį. Tai bent idiotas! Išėjo laužavietė! Tada atskrido lėktuvas ir ilgai suko ratus. Žmonės bijojo. O jeigu jis numes bombą? Bet gerai baigėsi.
Kusum supažindino mane su savo seserimis. Ji sako, kad aš visiems patinku. Bet turiu vaikščioti su skarele, kad niekas nesužinotų, jog mano mama - rusė, kad geriau su manim elgtųsi. Tie suaugusieji šnekūs. Visada ką nors dovanoja. Galbūt nebebūsiu vieniša? Turėsiu draugų?
Aš mėgstu skepetaites ir skaras. Man nepatinka emancipuotos Vakarų moterys. Priderinto tono kaklaskarė prie bet kokio drabužio - romantika, švelnumas ir paslaptis.
Ryšėti skarelę man patarė mano mamos draugas.
Jis paaiškino: „Tada aš galėsiu tave užstoti. Tu augi... Tau reikalinga apsauga!"
Jie nežino, kad mano tėvo tėvas - čečėnas. Taigi pagal tėvo liniją aš - čečėnė. Aš turiu mamos pavardę todėl, kad prieš septynis mėnesius iki mano gimimo mama išsiskyrė su mano tėvu. Taikytis ji nenorėjo. Vėliau mama gavo iš gydytojo pažymą, kad aš - septynių mėnesių vaikas! Ji užrašė mane savo pavarde. Smagiausia tai, kad mano tėvo motina, mano močiutė Elizabet, -žydė. Vadinasi, jis žydas? Cha cha. Pas juos viskas pagal motinos liniją.
Todėl esu įsitikinusi, kad aš - pasaulio vaikas.
Savo tėvo aš nė karto nesu mačiusi. Man nuo vaikystės tvirtindavo: „Tėtis mirė!" o man norisi tikėti, kad tai netiesa.
Šiandien prie mūsų priėjo mano brangioji teta Leila. Tai ji mane, naujagimę, ir mano mamą parvežė iš gimdymo namų pas senelį. Leila visada mums padėdavo. Ji kažkada dirbo su mano mama didelėj gamykloj „Raudonasis kūjis". Mama - Aprūpinimo skyriuj, o Leila - Realizavimo skyriuj.
Leila pažadėjo atnešti savo virtos uogienės. Jinai pasiūlė mamą čečėniškai vadinti Leila. Dabar ir turgavietėj, ir namie visi mamą šaukia Leila. Vos prie mūsų priėjo senoji mamos bičiulė, iškart ėmė įkalbinėti išvažiuoti. Mama praleido pro ausis. Ji sako:
- Aš nežinau, kur kokie žmonės. Nei papročių, nei taisyklių. Artimų giminaičių niekur neturiu! Pažįstamų irgi neturiu. Čia visas mano gyvenimas praėjo! Čia du man brangūs kapai – senelės ir tėvo. Nuosavas būstas, o tai svarbu. Yra Ruslanas. Nors ir neoficiali santuoka, bet vis atrama. Apsauga. Išvažiuosiu su vaiku. Ir ką? Valkatausiu?
Leila lingavo galva:
- Ramybės nėr. Gyvent neduoda. Tai vieni! Tai kiti! Norėtųsi, kad mūsų mergaitė netekėtų anksti. Namų vergijon nepakliūtų. Galop nežinosi, kur geriau. Mūsų jaunimas kuklesnis.  
Leilos tikra duktė tėvo šeimoj gyvena. Matosi jos retai. Leila ištekėjo antrą kartą, bet savo vaikų daugiau neturi.
Todėl ji mane myli. Laiko mane savo dukterim. Dovanų dovanoja.
Aš įsižeidžiau, nes čečėnas Vandamas, pamatęs mane su didele skara, užsikvatojo: „Pas ką tu taip išsipuošei? Kur išsiruošei?"
Ir tyčia nusispjovė, kiaulė.
Jis siuntė pas mus tetą. Pažindintis. Jo teta bandė įsiteikti mano mamai, vaišino ją. Taip priimta užmegzti vaikino ir merginos pažintį, kad jie susidraugautų. Ji net atvirai prašė tapti jos sūnėno žmona.
Jie slėpė, kad vieną žmoną jis jau turi! O kiti žmonės papasakojo...
Vandamas man nepatinka. Iš povyzos - kaimietis rusas Vania.
Stambus bernas. Bet... bailokas.
1999 m. spalio 13 d.
Naktimis klausomės artilerijos kanonados. Dieną prekiaujam.
Susibariau su Tania ir Julka. Sonia ėmė blogiau su mumis elgtis. Nežinau, gal aš jai atsibodau su savo prašymais? Ar mūsų konkurentai ko nors prišnekėjo?
Dabar aš ryšiu skarelę kaip teta Kusum. Kusum mane giria. Prisės prie mūsų turguje ir plaukus man šukuoja. Kviečia:
- Einam, sugarbiniuosim tave!
Daudo draugas vėl buvo priėjęs. Nupirko man ledų. Aš jam patikau? Jeigu tai žinotų Kusum, Daudo motina! Tas vaikinas paklausė manęs:
- Kiek tau metų?
Išgirdęs, kad keturiolika, nustebo:
- Tu tokia maža! Aš maniau, tu vyresnė... Žinai, tu labai panaši į karalaitę Budur iš mano mėgstamiausios pasakos!
Tada aš įsidrąsinau ir pareiškiau, kad jis - Aladinas! Mes ilgai viens į kitą žiūrėjom ir tylėjom. Aš stebėjausi savo drąsa. Anksčiau prie vaikinų aš tylėdavau, tik klausydavausi, o dabar prašnekau... Aladino gražios akys. O plaukai - juodi iki pečių, krinta žiedais. Jis tikrai kaip princas!
Aš prisiminiau, kad mačiau jį sapne! Seniai. Kai buvau vaikas ir dar nėjau į mokyklą. Aladinas pranešė: jam 23 metai. Jo tėvas sukūręs kitą šeimą. Jis pats turi motiną ir sesę. Gyvena jos kaime. Sutrikęs Aladinas ilgai nužiūrinėjo savo batus ir neatsisveikinęs išėjo.
Polina
1999 m. spalio 14 d.
Rytą buvau susižinot mokykloj. Galimas dalykas, mes nesimokysim iki pavasario. Iš mokyklos važiavau į turgavietę.

Pagyvenusi šeima savo namuose
Mama laukia mano patėvio. Jis išėjo padėti draugui daiktų nusiųsti - seniai, rugsėjo 19-ąją, - ir nuo to laiko nieko apie jį nežinom.
Svarbiausia - išparduot prekes. Pasiimti naujus drabužius, mėgstamiausias knygas ir išvažiuoti. Mūsų prekyba paskutinį kvapą leidžia. Perkamės maisto. Atidėti visai nieko negalim.

Baugina laikraščių straipsniai apie tai, kad pabėgėliai pusę kelio eina pėsčiomis sulinkę po savo manta. Kaip jie šąla. Apie tai, kad pakeliui juos iššaudo mašinose. Keliai, vedantys iš miesto, labai pavojingi!

Nėra pinigų ilgai kaip pabėgėliams nuomotis butą. Supirkimo kainom atiduodam savo prekes, parvežtas iš Baku. Kad tik surankiotume pinigų!  

Visas jaunimas apsivilko karines uniformas. Daug kam uniforma tinka! Bet ginklo rankose jie neturi. Tik radijo stoteles. Automatus turi tik suaugę vyrai. Tie, kuriems 30 metų ir daugiau.

Kusum verkia, pasakoja, kad jos sūnus išėjo iš namų. Jinai prašo mano mamos padėti jį susigrąžinti. Prašo leisti pasakyti, kad sutinku už jo ištekėti. Kad tik jis paliktų savo naujuosius pažįstamus! Pareitų namo! Mes pritarėm Kusum idėjai. Aš perspėjau, kad paskui išvažiuosiu, bet būtinai padėsiu. Tačiau Kusum nesiryžo pasiimti manęs. Važiavo viena. Bet grįžo be sūnaus. Daudas jai pareiškė turįs patikimus draugus. Ir kad jų nepaliks iki galo. Mes visos verkėm.
Karalaitė Budur
 
 
1999 m. spalio 20 d
Sapnavau griūtį kalnuose. Didelę griūtį! Žuvo daug žmonių! Mačiau, kaip lėkė didžiuliai akmens luitai.
Jie slėgė, griovė. Aš slėpiausi, bėgau, klupau...
Mažučiai akmenukai skaudžiai užgavo mane.
Atsibudau persigandusi. Ilgai gulėjau nejudėdama. Užtirpo rankos ir kojos.
Na, ir prisibijojau sapne!
O paskui buvo smarkus apšaudymas tikrovėj. Bet viskas gerai.

P.
 
 
1999 m. spalio 22 d
 
Mus su mama sužeidė spalio 21-ąją. Taip netikėtai ir baisiai išsipildė mano sapnas. Mačiau: prie stalo sėdėjo užmušta moteris.
Sužeistieji slėpėsi kavinėje ir namų laiptinėse. Vyrai - savanoriai gelbėtojai - rinko apšaudymo aukas, skirstė jas po mašinas. Pirmiausia - sunkiai sužeistus.

O prasidėjo viskas netikėtai apie penktą valandą vakaro. Susirinkome likusias prekes į du krepšius. Vienas - man, kitas - mamai. Ten susitikom Kusum su mažu vaiku. Stovėjom, šnekėjomės. Ūmai ryškus pliūpsnis nušvietė dar šviesų dangų. Pasigirdo garsus trenksmas. Mes iš išgąsčio persiritom per savo stalą. Pritūpėm tarp geležinių kioskų. Kitos priedangos šalimais nebuvo. Sprogimas! Paskui dar vienas. Turbūt vienas ir tas pats sproginėja daug kartų. Mes, metusios savo prekes, tekinos pasileidom į Mados namų kiemą. Tai pats Grozno centras. Rozos gatvė.
 
Kai bėgau, didžiulė skeveldra - tarsi ką tik nugriaudėjusio sprogimo aidas - prašvilpė visai arti. Ne mane ji perskėlė, o laiką, kuris nutekėjo kažkur žemyn it šiltas vanduo, ir aš stovėjau išdžiūvusioje vagoje, iškart supratusi, kad nei mama, nei kiti žmonės negali manęs išgelbėti nuo Mirties, jeigu šaukčiausi pagalbos.
 
Mirtis ir aš - tik mes susietos šiam pasauly. Nėra nieko, kas galėtų stoti tarp mūsų ir pridengti savimi. Man pasidarė juokinga ir nereikalinga viskas: daiktai, krepšiai ir visokios vertybės. Aš supratau, kad nieko, ničnieko nepasiimsiu su savimi į Ten.
 
Stiprus smūgis ir... laikas grįžo kartu su ugninėmis žiežirbomis, kurias nuolauža įskėlė į plytinę namo sieną man prie pat galvos. O kojas man plėšė kažkieno mažos metalinės žiaunos, bet aš iš inercijos nesilioviau bėgusi.
Nulėkusi vos kelis žingsnius parkritau.

Mane pakėlė.

Mes metėmės į gyvenamojo namo laiptinę, bet ten vietoj antrų durų buvo grotos. Išbėgusios į kiemą šoko būsenos puolėm į kitą laiptinę, šalia, į gyvenamąjį namą. Ten, kur anksčiau buvo parduotuvė „Žvejys".

Kai įsispraudusi į kampą prisėdau, smelkiantis kojų skausmas ūmai priminė apie save. Į tą pačią laiptinę mama ir Kusum įstūmė, įbloškė čečėnę merginą.
Merginai buvo suknežintas kelis. Aš pirmąkart mačiau, kad kaulas viduj baltas. Jai buvo šokas, jinai tik kartojo:
- Skauda! Skauda! Skauda!
Laiptinėj buvo moterų ir vaikų. Mama pasakė, kad jos palto kišenėj yra skylutė ir dega šlaunis. Kita skeveldra pataikė mamai į kišenę.
Kai į mūsų laiptinę užsuko vyrų, visi ėmė šaukti, kad pirmą reikia vežti merginą be kojos. Ji neteko daug kraujo. Merginai iš pažiūros buvo 17-20 metų. Ją išvežė.
Į laiptinę vėl užsuko gelbėtojai savanoriai. Jauni vaikinai. Tarp jų buvo Aladinas. Mane nusprendė nugabenti į vaistinę perrišti, į Pergalės prospektą (buvusią duonos parduotuvę). Aladinas nešė mane ant rankų ir šnabždėjo:
- Neverk, mano karalaite! Nebijok! Pagalba bus!
Mamą vedė mums iš paskos. Nepamiršo ir mūsų krepšių su prekėm - jos nepasimetė sąmyšy. Mūsų kelias ėjo per Mados namų kiemą. Čia gyvenau su mama pas savo senelį žurnalistą.
Kai mane tempė per apšaudymą, aš pamačiau tris užmuštuosius. Jie gulėjo tolėliau vienas nuo kito. Juos kažkas pridengė kartonu. Viena buvo moteris, kitas - vyras, o kas buvo trečias, aš tiksliai nesupratau. Atrodo, vaikas.

Groznas
Mus nunešė į vaistinę, ir nepažįstama moteris ištraukė skeveldrą mamai iš šlaunies. O man tik perrišo kojas, nes viena skeveldra buvo giliai, o kitas traukiant irgi būtų skaudėję. Aladinas mane užjautė, glostė man galvą ir graužė meduolį.
Nusprendėm, kad reikia namo, kad ligoninės perpildytos sužeistų žmonių, nes turguj prekiauja daugiausia senukai, moterys ir vaikai. Vyrų ten labai mažai. Beveik nėra... Mes buvom toli nuo epicentro, beveik per tris kvartalus. Kiek gi ten žuvusiųjų?
Namo mus su savo mašina pargabeno kažkokie visai nepažįstami žmonės. Aš iš dalies apkurtau abiem ausim, jaučiau stiprų spengimą ir alpulį... Viskas aplinkui plaukė...
Išgirdau, kaip kažkas keliskart pasakė:
Kas padarė Polytei gėrio, patirs jį,
Kas padarė Polytei blogio, patirs jį.
Manau, tai maldos dalis. Iš tikrųjų skamba taip:
Kas padarė kruopelytei prilygstantį gėrį, patirs jį,
Kas padarė kruopelytei prilygstantį blogį, patirs jį.
Bet man ausyse spengė, ir aš, pusiau kliedėdama, tuose žodžiuose girdėjau savo vardą.
Paryčiui kojos skausmas sustiprėjo.
Gėriau tablečių nuo skausmo ir migdomųjų. Bet skausmas vis stiprėjo ir stiprėjo. Vos prisnūdau, mūsų katė, per bintus pajutusi kraują, palindo po antklode ir dantimis įsikabino man į dešinę koją. Buvo siaubinga. Aš nuginiau ją niuksais.
Vos papusryčiavom, mama ėmė prašyti kaimynų nuvežti mane pas gydytojus. Viršutiniai nuomininkai sutiko. Jų šeštuku susiruošėm į 9-ąją ligoninę.
Gydytojai iškart paaiškino:
- Reikia rentgeno. Jo nėra. Elektra atjungta, o dyzelinis generatorius kažkur dingo per sąmyšį.
Bet vis tiek mane pasiuntė į operacinę.
Operacinėj, purvinoj ir tamsioj, pirmam aukšte, vaikščiojo rainas katinas. Jis trynėsi į kėdės koją ir murkė. Prie atdarų durų slenksčio stovėjo užsiverkę žmonės. Viskas buvo kruvina. Drabužių draiskanos, kažkokios paklodės. Lakstė žmonės. Jie ieškojo savo giminaičių ir pažįstamų. Nesunkiai sužeistieji nuo vakar laukė eilėje pas gydytoją. Sėdėdami ant grindų ir kėdžių. Tyliai vaitojo artimieji tų žmonių, kurie jau mirė ligoninėje. Baisiai rėkė kažkokia čečėnė. Užmušti jos vaikai. Vidutinio amžiaus moteriškė prašė pinigų savo sūnaus operacijai, vaistams. Ją šelpė.
Gydytojas, kuris apžiūrėjo mane, buvo išvargęs. Jis vos pastovėjo ant kojų. Jis papasakojo, kad naktį per operaciją kelis kartus buvo atjungę elektrą, kad išoperuota dešimtys žmonių. Daug numirė...
Jaunas korespondentas, vokietis su akiniais ir languotais marškiniais, klausė daktarų, kiek naktį buvo nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų. Kokių sužeidimų daugiausia?
O manęs - ar buvo baisu.
Gydytojas paminėjo skaičius, sakė, kad dėl sumaišties nesužymėjo visų. Dėl to toks sąmyšis ir dauguma žmonių negali rasti dingusiųjų. Aš tų duomenų tiksliai neįsiminiau, todėl negaliu jų nurodyti.
Kai tvarstė žaizdą, pamiršo numalšinti skausmą. Suklykiau. Buvo gėda šaukti. Gydytojas susigriebė ir suleido man vaistų. Visus vaistus ir švirkštus čia pat, krautuvėlėj, nupirko mano mama. Ir dar skiepų nuo stabligės. Skeveldrų ieškojo, bet nerado.
- Be rentgeno padėt negalim. Be reikalo krapštytume koją, - kartojo gydytojai, - ieškokit, kur veikia rentgenas.
Tik mažmožį išėmė. Mama tuo metu buvo su pleistru. Ji vaikščiojo. Nusipirkom daug skausmą malšinančių priemonių, daug binto, chirurginių servetėlių ir briliantinės žalumos.
Budur
1999 m. spalio 23 d.
Vakar atsitiko puikus įvykis!
Antroj dienos pusėj pas mus visai netikėtai atėjo svečių. Kusum ir Aladinas! Tai Aladinas nešė mane sužeistą per mano vaikystės kiemą! Adreso jie neturėjo. Surado mus klausinėdami apie nukentėjusiuosius per sprogimą. Jie žinojo tik miesto rajoną. Teko ilgai ieškot. Abu labai išvargo.
Mama užplikė arbatos. Kusum atnešė vaisių. Aladinas davė 70 rublių bintui. Daugiau pinigų jis neturėjo. Jis visąlaik tylėjo. Aš - irgi. Mes nežiūrėjom viens į kitą, nukreipdavom žvilgsnius. Kalbėjo suaugusieji - mano mama ir Kusum.
1999 m. spalio 25 d.
Aš verkiu. Sužeistą koją vakarais man skauda labiau. Ir su kita koja blogai! Įbrėžimuose prasidėjo uždegimas! Patino. Mama mane ramina:
- Paskiepijo. Čia tik dulkių pakliuvo. Praeis!
Visas dienas kaimynai į miestą vaikščiojo naktimis. Ir Suleimanas su žmona Zolina. Daug kas pasakoja apie didelę raketą be uodegos.
Sako, kad ten, kur jinai guli, - didelė radiacija!
Mieste daug korespondentų iš užsienio. Sugebėjo prasibrauti! Kažkas matuokliu išmatavo spinduliuote. Žmonės specialiai važiuoja į turgų pasižiūrėti „raketos-mirties".
Aš prašau mamos:
- Įkalbėk kaimynus mane tenai nuvežt! Noriu pamatyt, kaip atrodo ta bjaurybė, kuri man sukėlė skausmą.
Rusijos pusė atsisako komentuoti turgaus apšaudymą. Bet čečėnai tokių didžiulių raketų neturi.
 Pasakojama, kad tuos, kurie buvo arti raketos, sudraskė gabaliukais, ir dabar artimieji atpažįsta juos iš daiktų dalių - iš sagų, segtukų ir drabužių skiaučių.
Šiandien Rezvanas, jauniausias kaimynės Nuros sūnus, po pietų nuvežė mus į 4-ąją ligoninę.
Šviesa buvo, bet gydytojas rentgenologas neatėjo į darbą.
Mama nupirko kelis kepalus duonos ir išdalino juos kaimynams, stovintiems prie mūsų laiptinės, - „kad aš pasveikčiau"
Mama surado prosenelės Julios-Malikos lazdą. Tai rudas medinis kriukis, toks kaip pasakų raganos. Aš mokausi su juo vaikščiot po kambarį.
Mama dejuoja, kad visus pinigus jau pravažinėjom, nebėra iš ko mokėti už operaciją ir už vaistus. Šiandien ji prekiavo iki dvyliktos valandos ir matė raketą! 
Budur
1999 m. spalio 26 d.
Anksti ryte, kol mažai žmonių (aš gėdijuosi vaikščioti su kriukiu), mes su mama ėjom į turgų. Aš pamačiau raketos liekanas. Labai didelė!
Po raketą karstėsi berniūkščiai. Jie pasakė, kad jinai užkrečiama, todėl ją reikia išmesti. Raketa viską aplinkui nušlavė. Verkė žmonės, nieko neradę tose vietose, kur stovėjo jų motinos, dukros ar seserys. Visiškai nieko! Jie ieškojo artimųjų drabužių skiaučių, rankiojo jas.
Keli mūsų pažįstami atėjo prekiauti. Jie dėliojo prekes ir klausė, kaip aš jaučiuosi:
- Ar skeveldras išėmė?
 Mama paprašė parduoti mūsų likusias prekes, tas, kurių neišmėtėm, kad neprapultų. Bet žmonės bijojo ir nesutiko.
- Labai vagia, - paaiškino jie. Ir labai išsamiai papasakojo, kas buvo po sprogimo: - Dvylika žmonių sušaudė tiesiog vietoj už vagystes! Marodieriai landžiojo ir dienom, ir naktim! Pasiimdavo užmuštųjų daiktus, auksą ir lietpalčius, avalynę, drabužius, kosmetiką. Jie tai darė apsimesdami, kad ieško dingusių šeimos narių. Kai kurie vogti ateidavo su vaikais! Tėtis su vaiku „ieškojo" mamos, o mama su kita savo atžala čia pat „ieškojo" tėvo. Ne iš karto budėtojai čečėnai perprato tas gudrybes. Jie pradėjo tikrint dokumentus. Dauguma sužeistųjų buvo apvogti!
Vieną pažįstamą sužeidė į krūtinę, ir jis sušuko iš skausmo krisdamas: „Gelbėkit!" O pro šalį bėgusi moteriškė pasičiupo jo krepšį su pinigine.
Kita mūsų turgaus kaimynė išsiskyrė neregėtu narsumu. Pati ji rusė, šviesi tokia, prekiavo netoli mūsų, lygiagrečioj eilėj. Raketai sprogus ji ant rankų tempė sužeistą čečėnę, o tuo metu vagiliai pagrobė visas jos prekes! Bet ji nė trupučio nesigaili. Aš kalbėjausi su ja. Jinai šaunuolė!
Dabar turgavietė sumažėjo. Ryte - tik dvi eilės. Stalus Taikos prospekte sustatė išilgai. Žmonės nusprendė: čia - kavinė, kirpyklos, gyvenamųjų namų laiptinės - galima spėti pasislėpti. Pamatę mane su kriukiu, praeiviai ir prekiautojai juokavo: „Jaunutė močiutė!" Visi linkėjo kuo greičiau pasveikti.
Garsiakalbis Taikos prospekto rajone, per kurį vasarą skambėjo muzika, kartojo vis tą patį: „500 žmonių dingo be žinios. Apie 1 000 sužeistų. Žmonių, išvežtų į kaimus ir kaimų medicinos punktus, sąrašų nėra."
 Mes įsiverkėm sužinojusios, kad saldainių kioske žuvo mergaitė - mano vienmetė. Jos vyresnioji sesuo ir mama - sužeistos!
Užmušta turgaus kaimynė Roza, prekiavusi kopūstais, aštuntą mėnesį nėščia. Našlaičiais liko septyni jos vaikai, ir daug kitų.
Užsiverkusios mes nusipirkom duonos, išvažiavom namo. Ne mes vienos autobuse bliovėm. Parėjom. Užsikaitėm arbatos. Beveik tuoj pat apsilankė Aladinas. Kalbėtis nesinorėjo. Jis pasakė buvęs pas savo seserį. Jie šnekėjosi apie mane. Sesuo pažadėjo man dovanų. Peržiūrėti tas sukneles ir chalatus, kuriuos neseniai, vasarą, nusipirkusi.
Aladinas atsisveikino. Netikėtai sutrikusiai mamai į rankas suspėjo įbrukti voką:
- Operacijai ir vaistams, - pasakė. - Arba kraštutiniu atveju - valgiui.
- Mes grąžinsim! - šūktelėjau aš, kai jis jau ėjo lauk.
Mums buvo nepatogu. Supratom, kad imti pinigus iš mažai pažįstamo žmogaus - negerai. Bet kitos išeities neturėjom. Be pinigų niekas negydo. Voke buvo 200 rublių! Aladinas paprašė manęs, kad vadinčiau jį vyresniuoju broliu. Man tai patiko, aš sutikau.
Priemiesčiai
Vakare, visai vėlai, atėjo teta Kusum - Daudo motina. Padovanojo man juodą sijoną su raudonom kišenėm. Mes kvietėm ją pasilikt, nes buvo jau tamsu lauke. Tačiau teta Kusum pareiškė:
- Išskyrus Dievą, aš nieko nebijau!
Ji papasakojo:
- Dieną bombardavo centre. Vėl yra žuvusiųjų.
Laiku išėjom!
Dar Kusum pasakė nusprendusi laikytis šalia Daudo, o savo jauniausiąjį sūnų palikti pas gimines. Vyresnysis sūnus jai ypač brangus. Antras mėginimas jį išsivežti nepavyko! Net Maskva ir mokslai sostinės aukštojoje jo nesuviliojo. Daudas pareiškė vis tiek pabėgsiąs pas savo draugus! O jei per prievartą bus einama prieš jo valią ir asmeninį apsisprendimą, visiems laikams pamiršiąs šeimą.
Išėjus Kusum, į mūsų duris pasibeldė Fatima, ta moteris, kurios mirė mažas sūnus. Atnešė skanios sriubos - jo sielai paminėti.
Dabar - kanonada. Mama išėjo vandens. Aš sėdžiu ir glostau katiną Čipsą. Tikiuosi vėl pamatyt Aladiną.
Karalaitė Patoška-Budur
1999 m. spalio 27 et
Ryte teta Mariam mums praskaidrino nuotaiką. Ji vėl su mumis. Mama su ja bičiuliaujasi nuo įsikūrimo šiame name pirmosios dienos, nuo 1986 metų gruodžio. Mariam išbučiavo mane ir pažadėjo:
- Tu labai greit pasveiksi! Tik trupučiuką pakentėk!
Ji man padovanojo kreminę skepetaitę su švelniu kraštu. Pudros! Mes kartu papusryčiavom. Mariam pranešė, kad dalį turto išsiveš pas gimines į Ingušiją. O šalia mūsų, pirmam aukšte, apgyvendins šeimą iš namo priešais. Mes būsim ne vienos! O jeigu bus galimybė, tai manęs ir mano mamos atvyks ji pati ar atsiųs kurią iš savo seserų. Ji padės mums išvykti!
Dieną važiavom į 4-ąją ligoninę. Vėl veltui. Elektros nėra, o generatorių pavogė. Rentgeno man nepadarė. Vežė kaimynas Rezvanas. Tiek pinigų ir laiko išeikvojom, o naudos - jokios! Maža skeveldra prapjovė odą ir išlindo pati. Žmonės man pataria dėti tešlos su medumi kompresus. Pasirodo, tai mažos skeveldros, o ne įpjovimai! Mes jų penkiolika suskaičiavom, visur, kur pastebėjom kietumus po oda. O šešiolikta skeveldra yra giliai. Ji didelė, kojoj prie kaulo. Šita baisiausia iš visų! Ji juda. Slankiodama viduj, pjauna man koją! Ji pati skaudžiausia.
Pas mus užsuko kaimynė teta Varia iš namo priešais.
Jinai su trimis sūnumis ir sena mama gyveno pas mus per Pirmąjį karą. Tada man buvo devyneri. Aš slapčiom simpatizavau jos sūnui Mansurui.
Tarp kitko, mes medgaliais užkalėm dalį lango - saugomės skeveldrų. Pas mane buvo atėjusi Zolinos mažoji dukra - žaisti.
Polia
1999 m. spalio 28 d.
Rytas.
Mama buvo prie tolimųjų šulinių vandens.
Pas mus labai šalta.
Šiandien ji išsiruošė į turgų. Nusprendė prekiauti iki pietų ir nupirkti maisto. Mūsų atsargos baigėsi. O laikraščiai pasens ir nusimėtys. Ir vėl, užuot užsidirbusios, prarasim! Greit papusryčiavom. Į du nedidelius ryšulius susidėjom laikraščius ir žurnalus. Nors kam jų dabar reikia? Mama - naivus žmogus!
Ir tuoj prasidėjo siaubingas apšaudymas! Kad ėmė dundėt! Kaip tik centro ir turgaus pusėj! Dangus ten akimirksniu paraudonavo nuo gaisrų. Mano mamai - dzin. Ji sako:
- Niekai!
O čia bėga Aza, kaimynė, ir šaukia:
- Turgų bombarduoja! Į turgų pataikė!
O priešais bėga kažkokia moteris su kibiru raugintų kopūstų. Verkia ir murma pati sau:
- Vėl kraujais paplūdę! Viską subombardavo! Turgus dega!
Mama ją sustabdė, davė vandens. Moteris atsipūtė mūsų laiptinėj ir ėmė pasakoti:
- Ne pabūklai čia. Lėktuvas! Bombardavo turgų! Daugybė už muštų! Jis pataikė, kur Mados namų kampas, kur moterys duoną pardavinėja!
Ji išėjo verkdama. Mama susizgribo:
- Aktyvėja! O mes - be maisto! Mūsų rajone kol kas ramu!
Einam į „Berželio" turgų. Paimsim maisto produktų. Tų, kurie pigesni: makaronų, bulvių, duonos, tau - binto. O jeigu įsismarkaus? Visai kojos nebeiškelsim.
Mama labai užsispyrusi. Aš staigiai susiruošiau. Baisiosios lazdos nepasiėmiau. Kelias netolimas. Viena stotelė. Įsikibau į mamą.
Sėkmingai perėjom savo kiemą. Kirtom gatvę. Apėjom Žaliąjį vaikų darželį. Patraukėm kitu dideliu kiemu. Užkaukė lėktuvai! Pasigirdo pirmi bombų sprogimai. Mes puolėm į privačių namų kvartalo pusę, per kelią. Aptikom rūsį, bet mažą. Ten jau stovėjo penki susispaudę žmonės. Įeiti vietos nėra. Atgal! Į gyvenamojo namo laiptinę!
Gerai, kad ji neuždaryta iš vidaus. Atsisėdom į kampą palei duris.
Sprogimas! Dar vienas sprogimas! Priešais name pradėjo šaukti vyras. Užsidegė viršutiniai aukštai. Kitas vyriškas balsas ramino sužeistąjį:
- Pakentėk! Pakentėk! Tuoj perrišiu. Nuskris - į ligoninę nuvešiu.
Bet sužeistasis rėkė nesavu balsu. Tikriausiai labai skaudėjo! Lėktuvai susitelkė į privačių namų kvartalo pusę ir ėmė bombas mėtyti ten. Mes išėjom į gatvę.
Namas mums iš dešinės buvo be kampo. Iš po jo stogo virto juodi dūmai.
Degė viršutiniai namo, priešais kurį slėpėmės, aukštai. Tai ten šaukė.
Mes per mamos užsispyrimą pajudėjom toliau. Atėjom į turgelį. Nieko nematyt. Prekės ant stalų, bet pardavėjų ir pirkėjų nėra! - Jie parduotuvėj! - susiprato mama. Lėktuvai įsuko naują ratą. Ir mes užsukom į parduotuvę. Viduje buvo daug žmonių. Suaugusiųjų ir vaikų. Žmonės sėdėjo prie masyvių marmurinių kolonų ir meldėsi. Ant grindų - pilna stiklų! Vitrinos sudaužytos į šipulius! Kai kurie prekeiviai, pirkėjai ir praeiviai, įlėkę iš gatvės, buvo nulipę į parduotuvės rūsį. Mes irgi ten nuėjom. Rūsy degė žvakės. Civiliai sėdėjo ant tuščių medinių dėžių. Moterys vaišino viena kitą saulėgrąžom ir vandeniu. Meldėsi rusiškai ir arabiškai. Tarėsi: „Jei teks čia nakvot, atiduosim savo drabužius vaikams - išklosim jais cementą, kad vaikai galėtų miegot."
Žmonės kalbėjosi tyliai, tartum jų kas klausytųsi. Pasėdėjom ir mes kartu su liaudimi kokias valandas dvi - kol bombardavo. Visi buvo išsigandę. Niekas, kol nesiliovė sprogimai, nenorėjo lipti į viršų, į pirmąją salę, juolab eiti į gatvę. Pagaliau išėjom!
Nusipirkom visko, ko galėjom. Namo išsiruošėm žemutine puse, kur parduotuvė: jei bombarduotų, ten lengviau pasislėpti. Ir pas mus laiptinėj buvo žmonių prisėdę. Prie mūsų durų sėdėjo Nura, jos duktė Malika, teta Varia ir jos sūnūs, kiti kaimynai, nepažįstami žmonės iš gatvės. Mama pasakė, kad laiptinė, kurioj tik vienos plonos durys, - anokia apsauga! Pavojinga, nes per visus aukštus - langai. Verčiau bėgti į butą ir tūnoti koridoriaus kampe tarp dviejų sienų - tarpusienyje. Jinai parodė, kur mes laikom laukujų buto durų raktą. Įėjom į vidų. Mums iš paskos- kaimynė Chazan. Paskui ją - dešimtmetė mergaitė Zara. Jos sakė kaip reikiant išsigandusios! O mano mamulė išėjo vandens, vėl iki šulinio. Ji ruošiasi rytoj į turgavietę. Bijo, kad prekės neprapultų. Kad neturėsim pinigų išvažiuot. Atėję žmonės papasakojo:
- Raketa, kurią numetė ant turgavietės (kai mane sužeidė), atskrido nuo Kaspijos. Žurnalistai tai iškapstė. Tik po penkių dienų Rusijos kariškiai prisipažino prašovę. Taikėsi į kitą vietą - į biržos pastatą, bet pramovė. Pataikė į taikią turgavietę.
Niekaip negaliu patikėt, kad tai jau trečias karas mano trumpam gyvenime!
Pirmasis - 1994 metais (man 9 metai);
Antrasis - 1996 metų vasarą (rugpjūčio 6-22 d., man 11 metų), oi, kiek tada kaimynų žuvo!
Ir štai - trečiasis. 1999 metų ruduo (man 14 metų).
Ką gi mums daryti? „Vyresnysis brolis" neatėjo. Dar šiandien kaimynas dėdė Valerą mane nustebino. Jis perdavė man Muslimo (vaikino iš pirmosios laiptinės) dovanas. Baltą skarelę žydru kraštu ir pilkus rudeninius batelius.
Muslimas - Zulaj, gerosios moters, anūkas. Aš kalbėjausi su juo tik kartą. Seniai, pernai pavasarį. Muslimas sutiko mane grįžtančią iš mokyklos. Pasakė, kad aš jam patinku labiau negu Hava, jo kaimynė. Jis suprantąs - man reikia mokytis! Bet jei man sukaktų šešiolika metų, jis atvyktų man pirštis! Čia taip priimta. Aš buvau nustebinta.
Ir štai šiandien aš gavau trumpą jo raštelį: „Jei prisimeni mane, prašau, - melskis už mane!"
Aš užsimerkiau ir iškart jį pamačiau. Švelnus veidas. Šviesios akys, o plaukai - tamsūs. Muslimas nuolat stovėdavo savo laiptinės tarpdury, švarus ir kuklus. Užsinorėjau verkti. Tai bent nervai! Niekam tikę!
„Be reikalo tu, Muslimai, klausei kiemo vyresniųjų nuomonės! Bijojai, kad pasmerks! Viskas dėl to, kad mano mama - rusė", -murmėjau aš. Ir sutrikusi žiūrėjau į dovanas. Man pasirodė, kad mes galėtume susidraugauti!
Dėl jo raštelio man pasidarė taip gera sieloj! Akimirksniu lengva ir laisva.
„Muslimai! Aš nepamiršiu tavo vardo maldoj! - pažadėjau tylomis. - Bet atleisk, bateliai man pasirodė per maži. Aš iškart juos padovanojau Mansuro mamai. Tik skarelę pasilikau."
Groznas. Į mokyklą pataikė raketa
Budur 
1999 m. spalio 31 d.
15.40
Bombardavimas. Kalė privačių namų kvartalą - Karpinką. Pas mus slėpėsi vaikai. Garsiai knirksėjo ir verkė dešimtmetė mergaitė - Zara. Mansuras, tetos Varios sūnus, sėdėdamas prie mūsų durų, visus ramino. Aš meldžiausi. Kiti mus kambary nužiūrinėjo iš laiptų aikštelės.
Per baisiausią apšaudymo gaudesį aš parašiau eiles:
Ar meni tu mūšius mūs Grozne?
Kaip sraigtasparnis mūsų šaudyti skrido?
Kaip vaikai raudojo kieme,
Katės lavonėlį išvydę.
Mano mama - Spygliuotukė Pikčiurniukė (Spygliuotukė Pikčiurniukė - rusų animacinio filmo veikėjo ežiuko pravardė (čia ir toliau - vert past.) - buvo turguj! Šitokiu metu!
Tiesa, netoli (viena stotelė nuo mūsų) - „Beržely". Nupirko duonos, bulvių, svogūnų. Kaupia atsargas! Bombarduojant lėkte parlėkė namo.
Hamzatas, kaimynės Mariam brolis, atnešė man vaistų nuo skausmo. Analgino. Mano didžioji skeveldra pasiuto. Ji tarsi vaikščioja viduj ir pjauna minkštuosius audinius. Smarkiai skauda koją. Aš guliu lovoj.
Mergaitės Zaros brolis, kol suaugusieji bijodami slėpėsi, bėgo į apleistus sodus. Priskynė vynuogių. Daug! Mes visi valgėm.
Jis mažesnis už savo sesę, bet pasielgė kaip suaugęs vyras. Beldėsi į butus, kuriuose pasiliko žmonių, vaišino vynuogėm.
Išdalino visas.
Vakaras
Aš, kol buvo tyku, sekiau vaikams pasakas. Zara ir jos brolis - Zolinos, moters iš namo priešais, vaikai. Dabar tamsu. Žvakė užgeso. Kažkur pučia vėjelis. Todėl keverzoju. Rašau tamsoje.

 
PolinaSkaitykite taip pat:


Polinos Žerebcovos blogas


Skaitykite mūsų bibliotekoje:


 

Komentarų nėra: