2020 m. spalio 20 d., antradienis

Ukrainos literatūra - Europos žemėlapyje. Tarasas Ševčenka. Kobzarius

 
Žaidžiame žemėlapius toliau. Ukraina


Idėja ir tikslas - sukurti savo literatūrinį Europos žemėlapį.  Pirmieji  etapai jau įvyko.  Žengiame toliau.
Nubalsuota! Taras Ševčenko. Kobzarius
Ar ne pačiam sau parašyt

Gailios paguodos pilną raštą

Ir viską, viską aprašyt

Jame kas pamesta ir rasta.

Bet nesulauksi niekada

To rašto pasiilgto godžiai,

Nėra pasauly gyvo žodžio,

Ir tiesą pakeitė skriauda,

0 rodosi pats laikas jau.

Dešimtmetis dienom nusruvo,

Kobzarių kai žmonėms daviau,

0 jiems lyg burnas kas užsiuvo. 

Tyla apsupo tas dainas —

Tarsi nebūtų ir manęs. 

Tegu ne pagyros skambėtų, — 

Surasiu ir be jų kelius, — 

Tik patarimo man norėtųs;

Deja, kaip tremtinį, pirma 

Prislėgs vien kapo tamsuma.

0 būdavo, širdis skaudėjo, — 

Teisingas dieve, kaip norėjos,

 Išgirst nors žodį iš žmonių 

Ar reikia jiems manų dainų, 

Ar sielą išsemiu lig dugno,

Už ką Ukrainą myliu,-

Ar ne tuščiai eikvoju ugnį?

Bet aš žinau, mirties bedugnėn 

Aš kelią rast anksčiau galiu. 

Pinu ramindamasis žodį 

Į dainą skaudžią, kaip rauda. 

Arba kazokas kai kada 

Prisisapnuos ar pasirodys 

Ant žirgo juodo, kaip naktis, - 

Tada jis neš dainos mintis. 

Juk nieko kito nemylėta 

Už tai ir žūstu aš iš lėto 

Šaly skausmingoj, kaip lemtis, 

O gal taip viskas susiklostė? 

Gal motina malda neglostė 

Dievulio, kaip gimiau nakčia, - 

Kad aš, lyg šliužas stepėj čia 

Guliu sumindytas ant lauko 

Ir- tik mirties savos belaukiu. 

Taip gyvenu, ir taip kenčiu, 

Kol saulė nusileis virš tako. 

Už ką? Net sužinot neteko!

O vis tiktai ir tarp kančių 

Myliu Ukrainos platumą, 

Nors vienišas- dūmojau. dūmą 

(Poros juk ten aš neradau) 

Ir mirtį čia susiradau.

Neverta, broli, graužtis meski!

Į kietą geležį įauk,

Gerai dievuliui pasimelski,

O ant žmonių tu nusispjauk, —

Kvaili jie, kaip kopūsto kotas. 

Tarp kitko, yra savas protas, 

Tai pats galvojęs nepaliauk.

Kos-Aralas, 1849

Vertė V. Mozuriūnas 

 Savos auksinės ir brangiosios, 

Kad jūs žinotumėt, visai 

Negaila man dalios jaunosios.

Bet kartais liūdesys tokiai Užeis -

lyg širdį kas draskytų!.. 

O jeigu dar - ką besakyti –

Berniuką sodžiuj sutinku:

jis lyg skurdi žolė laukų 

Toks vienas prie tvoros statinių, 

Jį dengia skarmalai drobiniai, 

Ir štai, atrodo, kad mana 

Jaunystė čia -sunki, liūdna! 

Kokia jo bus dalia, galvoju: 

Jam laisvė nenušvis brangioji, 

Šventoji laisvė... Ir praeis, 

Pavirs vien dulkėm, pelenais 

Geriausi metai jo visi.

Neras pasauly draugiškumo, 

Neras jis niekur palankumo, 

Ir teks dalia juoda, baisi - 

Nueis bernaut... Čia šitaip bus: 

Kad jis neverktų, neliūdėtų, 

Kad sau vietelę kur turėtų, 

Jį atiduos į kareivius.

Kos-Aralas, 1849

Vertė Eug. Matuzevičius

* * *

Kelionėn! Burės jau pakeltos. 

Barkasai leidos pro meldus, 

Prieš sraunią srovę Syr-Darjos 

ir išplaukė į melsvą kelią. 

Sudie, skurdusis Kos-Arale! 

Dvejus metus be paliovos 

Sklaidei man liūdesį. Dėkoju 

Tau, mielas drauge! Tu gali 

Pasididžiuot, kad taip toli 

Tave surado ir naudoja... 

Sudie, brolau! Tavon šalin 

Gal niekad aš neparkeliausiu, -

 Negirsiu jos, nepiktžodžiausiu, 

Nors prisimins dar man, tikriausiai, 

Dykynė tavo nebyli!

Kos-Aralas, 1819 

Vertė Vl. Mozuriūnas Nelaisvėje dienas skaičiuoju —

 Suskaičiuot nevyksta.

O aukščiausias, kaip liūdnai jos 

Skrenda ir išnyksta!

Metai iš paskos jom plaukia, 

Plaukia, tyliai šnera,

Nešas su savim į tolį 

Ir bloga, ir gera.

Viską ima, negrąžina

Metai niekam nieko, 

Nemaldauki — maldos tavo

 Dievo nepasiekia.


Tarp pelkių drumzlinų, verpetų, 

Tarp nendrių po dienų ir metų 

Praėjo metai trys liūdnai.

Jie nuplaukė lyg vandenai, 

Iš gryčios daug ką pasigrobę, 

Ir jūron nunešė slaptai.

Ir jūra paskandino lobį -

Tačiau ne auksas tai, ne jis,

Tik metai mano, praeitis,

Tik mano sielvartas bekraštis,

Lyg tas neregimasis raštas, 

Kurį rašiau kančių dienom,

Tegu tarp pelkių, tarp verpetų 

Daug nutekės nelaisvės metų. 

O mano jau tokia dalia -

Svajot, dūmoti man valia!

Pavaikštinėsiu, pasėdėsiu...

Čia stepės, jūra man matyt... 

Ir praeitį dainoj minėsiu, 

Ir imsiu smulkiai aš rašyt 

Knygelėj savo. Na, pradėsiu...

Orenburgas, 1850

Vertė A. Venclova 


 

2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis

Nobelio literatūros premija 2020 - Louise Glück

Louise Gluck


 

Kiekvieną rudenį skiname literatūrinį derlių, teisingiau - įvertinimus. 
Šiandien - Nobelio premijos literatūros srityje skelbimas, po 11 dienų - Booker premija, vakar jau paskelbė Lietuvos Metų knygos rinkimus, o šiandien - reikšmingiausia metų premija! 
Taigi - Louise Glück, JAV poetė, eseistė.  Apdovanojimas skamba: "neabejotiną poetinį balsą, kuris su griežtu grožiu paverčia individualų egzistavimą universaliu". 
Jos apdovanojimų kraitis ir iki Nobelio literatūros premijos jau buvo solidus - Pulitzerio premija už poeziją, Nacionalinis knygų apdovanojimas, Nacionalinį knygų kritikų rato apdovanojimas. 

Interviu su  su VU Filologijos fakulteto dėstytoju, Amerikos lietuviu, vertėju ir poetu dr. Rimu E. Užgiriu:   Nobelio premijos laureatė Louise Glück: poezija, kuri kalba apie universalias žmonijos problemas
Louise Glück poezija http://www.satenai.lt

2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Ne indoeuropiečiai Europos žemėlapyje. Vengrija. Örsi Ferenc

 


Žaidžiame žemėlapius toliau.


Idėja ir tikslas - sukurti savo literatūrinį Europos žemėlapį.  Pirmieji  etapai jau įvyko.  Žengiame toliau.
Balsuokime ir nuspręskime, kokia knyga turėtų reprezentuoti Vengriją. Nuspręsta: Örsi Ferenc "Kapitonas Tenkešas" 

2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis

2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis

Nyderlandų literatūra. Žaidžiame žemėlapius. Hendrik Groen

 


Žaidžiame žemėlapius toliau.


Idėja ir tikslas - sukurti savo literatūrinį Europos žemėlapį.  Pirmieji  etapai jau įvyko.  Žengiame toliau.
Nubalsuota: Hendrik Groen. Bandymai šį tą išspausti iš gyvenimo : slaptas Hendriko Gruno (83 1⁄4 metų) dienoraštis 

2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis

Žaidžiame žemėlapius su Didžiąja Britanija. Reikšmingiausias - Šekspyras

 

Žaidžiame žemėlapius toliau.


Idėja ir tikslas - sukurti savo literatūrinį Europos žemėlapį.  Pirmieji  etapai jau įvyko.  Žengiame toliau.

Nubalsuota: William Shakespeare. Romeo ir Džiuljeta

Eglė Šimkevičiūtė - Kulvelis. Tigras - tai ne katinas

  Eglė Šimkevičiūtė-Kulvelis - renginių režisierė ir dramos mokytoja, staiga išsigandusi, kaip pati sako interviu 15 min portalui   gyvenimo rutinos, žinojimo kaip bus. Tad nusprendusi, teisingiau pasidavusi vyro sprendimui išbandyti save kitaip, kitur nuklysta kartu į Pietryčių Aziją, tiek geografiškai, tiek kultūriškai visiškai tolimą šalį Lietuvai. Vienaip šalis pajuntama, kai vaikštoma turistiniais maršrutais, kitaip  - kai rengiesi ten gyventi. Realiai! Ilgą laiką! 
Kai kuriuos pasakojimus skaičiau kaip talentingą romaną. 
Išbandykite tekstą ir jūs 

Eglė Šimkevičiūtė-Kulvelis. Tigras tai ne katinas : ir kiti taiklūs pastebėjimai iš gyvenimo Azijoje. - Vilnius : BALTO leidybos namai, 2019. - 351, [1] p2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis

Rytas Šalna. Kia ora: Naujoji Zelandija

Knyga apie tolimiausią Lietuvai šalį - Naująją       Zelandiją. Kultūriškai irgi itin tolima. Tiesa, klausimas daugialypis: kuriai Naujajai Zelandijai? Maorių? Tada ar jų kultūros kai kurie elementai nepanašūs į ikikrikščioniškos Lietuvos likučius? Anglų? Čia jau artimiau su šiuolaikine  mūsų kultūra. Santykis tarp jų - mums praktiškai nepažįstamas  - maorių kultūra tapo 'skiriamuoju ženklu"  Didžiosios Britanijos Sandraugos šalyse, saugoma ir puoselėjama, nors gyventojų, kuriems maorių kultūra yra prigimtinė - tikrai mažuma... Bet geriau ragaukime tekstą, na ir žinoma kaitykime knygą. 

Rytas  Šalna. Kia ora, Naujoji Zelandija / [žemėlapius ir kartoschemas parengė Remigijus Sereika]. - Vilnius : Didakta, 2020 (Vilnius). - 319 p.


2020 m. birželio 16 d., antradienis

Anželika ir Rimvydas Laužikai. Graikija: alyvmedis, vynmedis ir laivas

Iš karto pasakau, kad šitą knygą norėsiu turėti rankoje, kai važiuosiu į Graikiją. Iki šiol   poilsinių kelionių tipas mane ne itin žavėjo, tuo tarpu savarankiškas kelionės organizavimas į šalį, kurioje vargu ar susikalbėčiau - kelia pernelyg didelį stresą. Bet, pavarčiusi knygą supratau, kad  daugiasluoksnė Graikija žavi taip, kad važiuosiu bet kuriuo atveju. net jeigu pirmai pradžiai tai bus poilsinė kelionė į kažkurią salą- objektų, pasakojimų tiek,  kad apmąstymų ir įspūdžių užteks metams. o knyga - kelrodė per ypatingai ilgą Graikijos istoriją ir reliktus - antikos, krikšionybės pradžios, Bizantijos, Osmanų imperijos....  Visa surinkta į vieną,  ypatingą knygą. 

Skaitome: 
Anželika ir Rimvydas Laužikai. Graikija : alyvmedis, vynmedis ir laivas.- Kaunas : Terra Publica, 2020. - 351 p. 


2020 m. birželio 2 d., antradienis

Žaidimas Žemėlapiais. Pasaulio kraštas - Portugalija. José Saramago.Žaidžiame žemėlapius toliau.


Idėja ir tikslas - sukurti savo literatūrinį Europos žemėlapį.  Pirmieji  etapai jau įvyko.  Žengiame toliau.


Atnaujinta: skaitytojai nubalsavo, Portugaliją atstovaus José Saramago. Kainas.